Gegen Zwang und Gewalt

pfeil Zwangsbehandlung abschaffen!

pfeil Berichte über Zwangsbehandlungen

pfeil Gegen §1906a BGB (Ambulante Zwangsbehandlung) 

pfeil Maßregelvollzug